Vi bruger elektricitet hver dag, men hvor ofte stopper vi op og tænker over, hvor den kommer fra, eller hvordan den fungerer? I dette blogindlæg vil vi se nærmere på elektricitet: hvad det er, hvordan det produceres, og hvordan det bruges. Til sidst vil du have en bedre forståelse af denne vigtige ressource.

Kort sagt er elektricitet strømmen af elektroner. Men hvad betyder det? For at forstå elektricitet skal vi starte med atomer. Atomer er de grundlæggende enheder af stof, og de består af tre mindre partikler: protoner, neutroner og elektroner

Protoner har en positiv ladning, mens elektroner har en negativ ladning. Neutroner har ingen ladning. Den stærke kraft holder protonerne sammen i atomets kerne, mens den elektrostatiske kraft holder elektronerne i kredsløb omkring atomkernen. Elektronerne bevæger sig konstant rundt, men de holder sig normalt tæt på kernen. Når vi udnytter elektricitet, bruger vi denne bevægelse til at drive vores hjem og apparater.

Der er flere måder at generere elektricitet på, men vi vil fokusere på to af de mest almindelige: termisk produktion og hydroelektrisk produktion

Ved termisk produktion anvendes varme til at producere damp, som drejer en turbine, der er forbundet med en generator. De mest almindelige brændsler, der anvendes til termisk produktion, er kul, naturgas og atomkraft. Ved vandkraftproduktion anvendes vand, der strømmer gennem dæmninger, til at dreje turbiner, der er forbundet med generatorer. Denne metode kræver ikke noget brændstof, hvilket gør den meget omkostningseffektiv, når først dæmningen er bygget. Den producerer heller ikke nogen emissioner. Disse to metoder udgør størstedelen af elproduktionen i USA.

De fleste af os tænker dog ikke over, hvor den kommer fra, eller hvordan den fungerer. Vi håber, at dette blogindlæg har givet dig en bedre forståelse af denne vigtige ressource. Næste gang du trykker på en kontakt eller sætter et apparat i stikket, vil du vide, hvad der foregår bag kulisserne!

Læs mere via elektriker valby.