Tid er et af de mest mystiske og undvigende begreber, som vi mennesker nogensinde har forsøgt at forstå. På overfladen virker det så simpelt, en grundlæggende måleenhed, som gør det muligt for os at følge planetens bevægelse omkring solen eller blot at holde styr på vores aftaler for dagen. Men så snart vi kigger nærmere på tiden, bliver vi konfronteret med dybere spørgsmål om dens natur og plads i vores virkelighed. Er tiden lineær eller cyklisk? Eksisterer den uafhængigt af os, eller har den sit udspring i vores eget sind? Og måske er det mest forvirrende for mange mennesker, om der virkelig findes noget som “nutiden”? På trods af århundreders debat og videnskabelige fremskridt er disse spørgsmål stort set ubesvarede. Faktisk er det muligt, at selv om det en dag lykkes os at afdække alle tidens hemmeligheder, vil tiden altid være flygtig og ukendelig for os på en eller anden grundlæggende måde. Men indtil den dag kommer, kan vi fortsætte med at udforske dette fascinerende begreb på både et intellektuelt og intuitivt plan ved blot at tage os et øjeblik hver dag til at forundres over tidens skønhed og kraft. Og hvem ved – måske vil vi en dag finde os selv i det, der virkelig føles som “nutiden”