Gødning er et materiale, der tilsættes jorden for at tilføre et eller flere plantenæringsstoffer, der er vigtige for planternes vækst. De fleste gødningsstoffer påføres jordoverfladen, ofte i kombination med vandingsvand. klik her YaraBela – NS gødning og find det du mangler.

Gødning kan også tilsættes til vandingsvand (fertigation) eller gives gennem bladfodring. Fast gødning er sædvanligvis spredt ud over jorden, mens flydende og gasformige gødninger udbringes ved hjælp af specialiseret injektionsudstyr. Vigtige næringsstoffer for planter er bl.a. kvælstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium og svovl. Mikronæringsstoffer omfatter jern, mangan, bor, klor, zink, kobber, molybdæn og nikkel. Gødning anvendes i landbrug, landskabsarkitektur og gartneri. I økologisk landbrug kan andre biologisk producerede materialer som f.eks. gødning og kompost anvendes som gødning, hvor det er hensigtsmæssigt. gængse kemiske gødningsstoffer er konstrueret af kvælstof-, fosfat- eller kaliummineraler; deres hovedformål er at tilvejebringe et eller flere vigtige plantenæringsstoffer i opløselig form, som ellers ikke er tilgængelige eller ikke findes i tilstrækkelige mængder i jorden. De tre makronæringsstoffer, som alle planter har brug for til normal vækst og reproduktion – kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K)- leveres i form af gødning. Andre næringsstoffer, som nogle planter kan have brug for, er calcium (Ca), magnesium (Mg) og svovl (S). Mikronæringsstoffer eller sporstoffer er nødvendige for de fleste planter i meget små mængder og omfatter jern (Fe), mangan (Mn), bor (B), klor (Cl), zink (Zn), kobber (Cu), molybdæn (Mo) og nikkel (Ni). De fleste kemiske gødninger fremstilles industrielt ved hjælp af enten Haber-Bosch-processen til at binde kvælstof fra luften eller den betydeligt mere energikrævende proces med fosfatopbrydning af fosfatsten til fremstilling af gødning.