Profacto en virksomhed der er certificeret i Microsoft Dynamics Partner – Umiddelbart kommer jeg til at tænke på en app der kan styre de manuelle systemer der er i en produktion. Vi har selv benyttet os af profakto.dk og vi har fået økonomi systemer til effektivitet og automatisering af manuelle processer op at køre. Ikke at det har medført at vi har måtte afskedige nogle medarbejder, det har vi ikke, de har bare fået nogle andre arbejdsopgaver der er med til at øge effektiviseringen.
Det er svært at beskrive hvad det er de lige gør, for jeg overlod det hele til dem, og bad dem om at komme med en løsning der virkede og effektiviserede vores produktion – og det gjorde de med bravur.

Vores produktion og mange af de manuelle arbejdsfunktioner, er nu omlagt via en software, og det gør at tingene glider helt automatisk, og at der kun er en mand der engang imellem lige tjekker at tingene er i orden.
Vi producerer nu mere, vi leverer mere, og vi tjener mere – så pengene til softwaren var godt givet ud, og det var på tide at vi fik omlagt tingene således at vi også var en lidt mere moderne virksomhed. Så jeg kan varmt anbefale software til din produktionsstyring hvis man vil have en nemmere hverdag.

Nu var det ikke kun i produktionen vi blev det jeg kalder moderniseret med produktionsstyring, men vi fik også lige stillet skarpt på vores sikkerhed og administration – så vi har været hele vejen rundt, og det har vi kunnet mærke, for der var også lige en omstillings periode, så alle ligesom var med på alle de nye tiltag vi fik sat i værk.
Men det har givet mere luft, og vi er ikke længere så pressede på produktionen, vi har nemmere ved at overskue om vi kan tage nye ordre ind, eller om der bliver en længere leveringstid – det har også betydet at vi ikke længere skal uddele overtid til vores medarbejdere.